Föreningen

Eftersom den gamla svenska lantrasen hotades av utrotning, bildades 1984 Föreningen för Gotlandskaninens bevarande av uppfödare som ville säkra rasens framtid samt sprida kännedom om rasen. Föreningen antog senare namnet Föreningen Gotlandskaninen.

 

Föreningen organiserar genbanksverksamhet. Det innebär att genbankskontrakt upprättas med enskilda djurägare. Dessa föder upp och utfärdar genbanksintyg på Gotlands- respektive Mellerudskaniner enligt föreningens regler. Djurägarna rapporterar en gång om året om uppfödningen till föreningen. I samband därmed registreras samtliga kaniner där genbanksintyg utfärdats i föreningens 

centrala register. Det finns ett register för Gotlandskanin, ett för Mellerudskanin.

Föreningen har drygt 400 medlemmar som är spridda över hela landet.

 

 

Styrelsen består av:

Ordförande: Maria Eriksson
Vice ordförande: Jonas Hagberg

Kassör och sekreterare: Anders Lekander

Redaktör för Koharen: Linda Eriksson

Ansvarig för avelsprogrammet: Jonas Hagberg
Ö
vriga: Charlotta Ericson, Maria Liukkonen, Ylva Mårtensson
Ersättare: Henny Fröroth, Frida Hardenberg, Helena Hammarskjöld, Martina Jarnuszak, Malin Eriksson, Emma Östman, Johanna Olssinge, Janina Henningsson. 

Hemsideansvarig: Jonas Hagberg.

Valberedning: Monica Magnusson (sammankallande), Christina Arup, Mette Bülow


Genbanksansvarig gotlandskanin: Anders Lekander
Genbanksansvarig mellerudskanin
Maria Liukkonen