Föreningen

Eftersom den gamla svenska lantrasen hotades av utrotning, bildades 1984 Föreningen för Gotlandskaninens bevarande av uppfödare som ville säkra rasens framtid samt sprida kännedom om rasen. Föreningen antog senare namnet Föreningen Gotlandskaninen.

 

Föreningen organiserar genbanksverksamhet. Det innebär att genbankskontrakt upprättas med enskilda djurägare. Dessa föder upp och utfärdar genbanksintyg på Gotlands- respektive Mellerudskaniner enligt föreningens regler. Djurägarna rapporterar en gång om året om uppfödningen till föreningen. I samband därmed registreras samtliga kaniner där genbanksintyg utfärdats i föreningens 

centrala register. Det finns ett register för Gotlandskanin, ett för Mellerudskanin.

Föreningen har mellan 300 och 400 medlemmar som är spridda över hela landet.

 

 

Styrelsen består av:

Ordförande: Frida Hardenberg
Vice ordförande: Ylva Mårtensson
Kassör och sekreterare: Anders Lekander

Redaktör för Koharen, hemsideansvarig: Linda Eriksson

Ansvarig för avelsprogrammet: Ulric Eriksson
Övriga: Charlotta Ericson, Maria Eriksson
Ersättare: Helena Hammarskjöld, Martina Jarnuszak, Malin Eriksson, Birgitta Nolstrand, Ann Elisabeth Jacobsen, Maria Liukkonen, Lisa Lithammer, Emma Östman

Valberedning: Monica Magnusson (sammankallande), Annelie Langenbach Moe, Mette Bülow

Genbanksansvarig gotlandskanin: Anders Lekander
Genbanksansvarig mellerudskanin: Ylva Mårtensson