Bli medlem

Vill du bli medlem i föreningen? Då kan du antingen kontakta föreningen eller sätta in 200 kr på Föreningen Gotlandskaninens plusgirokonto 35 03 44-8. Glöm inte att uppge namn och adress.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Som medlem får man tre gånger om året föreningens medlemstidning Koharen som innehåller information till medlemmarna, artiklar och reportage, annonser samt kontaktuppgifter.